Est   Eng   Rus  

MAHEPÕLLUMAJANDUSE LEHT 52, 2/2010

Parima lihaveisekasvataja tiitli pälvis mahetootja

Heal tasemel tõuaretus tõi OÜ  Aberdeen Top Genetics juhile Meelis Marmorile sel kevadel parima lihaveisekasvataja tiitli. Vaid paari aastaga tipptõufarmiks tõusnud OÜ Aberdeen Top Genetics peab Jõgevamaal mahedalt Eestimaa ühte suurimat puhtatõuliste aberdiin-anguste karja. Lihaveistega, nagu ka mahetootmisega alustati alles 2007. aastal, loomad toodi kohale Šotimaalt. Veised müüakse valdavalt tõuloomadeks. Lihaks viiakse tapale vaid paar looma kuus. Ettevõtte puhtatõuliste lihaloomade liha on tarbijate poolt kõrgelt hinnatud. Parima lihaveisekasvataja aunimetust annab välja Maaelu Edendamise Sihtasutus, selle eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust inimestele, kelle panus lihaveisekarjade kasvatusse on olnud arvestatav kogu Eesti ulatuses.
2014. AASTA PARIM LIHAVEISTE ARETUSKARI EESTIS.
2009 AASTA PARIM LIHAVEISEKARI EESTIS