Est   Eng   Rus  

EESTI PÕLLUMEES NR 2(57) 2010

Maaelu Edendamise Sihtasutus tunnustas 2009. aasta parimaid karjakasvatajaid

19. veebruaril andis Maaelu Edendamise Sihtasutus koos põllumajandusministriga üle aunimetused 2009. aasta parimale piima- ja lihaveisekarjakasvatajale. Parimaks piimakarjakasvatajaks valiti Avo Kruusla Kaska-Luiga talust Põlvamaalt, parimaks lihaveisekarjakasvatajaks Meelis Marmor Aberdeen Topp Genetics OÜst Jõgevamaalt, kes koos isa Rünno Marmoriga on ettevõtmist juhtinud juba mitu aastat.

Avo Kruusla on piimakarjakasvataja Hurmi külas Kanepi vallas Põlvamaal.
Talu taastamisega alustati 1991. aastal, kui osteti esimene lehm. Täna on karjas ligi 1000 looma, lehmade arv on 414. Keskmine piimatoodang oli 2009. aastal 10 531 kg, mis on aastaga suurenenud 736 kg. Lehmade tõuaretus heal järjel, korduvalt on osaletud näitustel ja võidetud kõrgeid tiitleid. Talus on 24 töölist, lisaks 3 pereliiget. Toodetakse piima, liha, teravilja, rapsi ja rohusöötasid. 2009. aasta käive oli ligi 40 miljonit kr. Ehitatud on uus vabapidamisega lüpsilaut, kus on karusell-lüpsiplats. Avo Kruusla on ka Kanepi vallavolikogu liige.

Meelis Marmor on juhatuse liikmed ja 50% omanikud firmas Aberdeen Top Genetics OÜ. Ettevõte tegeleb lihaveiste kasvatamisega Lustivere küla  Põltsamaa vallas Jõgevamaal. Kari on hea geneetilise tasemega, loomade põlvnemine määratakse DNAtestidega, kari on 100% puhtatõuline. Seetõttu ollakse spetsialiseerunud tõuloomade müügile, pullvasikad müüakse lihaks. Karjas on 199 looma, neist ammlehmi 74. Ettevõttel on kaks lihapoodi – Põltsamaal ja Mäekülas.

Maaelu Edendamise Sihtasutus valib parimat piimakarjakasvatajat alates 2001. aastast ning parimat lihaveisekarjakasvatajat 2007. aastast. Parim piima- ja lihaveisekarjakasvataja valitakse koostöös Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Veterinaar- ja Toiduameti, Jõudluskontrolli Keskuse, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eestimaa Talupidajate Keskliidu ja põllumajandusministeeriumiga.

2014. AASTA PARIM LIHAVEISTE ARETUSKARI EESTIS.
2009 AASTA PARIM LIHAVEISEKARI EESTIS